Audyt widoczności dorobku naukowego

ps-audyt-intro

Zastanawiasz się, czy Twój dorobek jest wystarczająco dobrze widoczny w Internecie? Chcesz wiedzieć, jakie działania musisz podjąć, aby wzrósł indeks cytowań Twoich prac? Możemy Ci pomóc. Na Twoje życzenie przeprowadzimy szczegółową analizę widoczności Twoich prac naukowych we wszystkich istotnych kanałach komunikacji w sieci.

Lecz na tym nie koniec. Oprócz analizy dotychczasowych działań, dokument, który otrzymasz, zawierać będzie szczegółowe zalecenia i sugestie. Ich wdrożenie da Ci szansę upowszechnienia wyników Twoich badań i dotarcia z Twoimi publikacjami do rzeszy nowych czytelników.

Przygotowanie audytu jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami względem ProScholars.pl. To Ty zdecydujesz, czy pracę nad promocją Twojego dorobku powierzysz nam, czy też przedstawione zalecenia wcielisz w życie we własnym zakresie.

W dokumencie, który otrzymasz, znajdzie się precyzyjna ocena widoczności Twojego dorobku naukowego w poszczególnych kanałach komunikacji w Internecie. Przeanalizujemy m.in. Twoje działania w naukowych i ogólnodostępnych mediach społecznych, obecność Twoich prac w repozytoriach i bazach danych oraz wyszukiwarkach internetowych.


Już teraz zarejestruj się, by otrzymać bezpłatny audyt widoczności Twojego dorobku naukowego i zamówić jeden z pakietów usług ProScholars - Start, Plus lub Premium - lub skorzystać z jednej z naszych dodatkowych usług.