Dla jednostek naukowych

jednostki-intro

ProScholars.pl wspiera nie tylko promocję dorobku indywidualnych uczonych, lecz także podejmuje współpracę z jednostkami naukowymi.

Kierownikom katedr i zakładów, dyrektorom instytutów i dziekanom wydziałów uniwersyteckich proponujemy upowszechnianie dorobku podległych im pracowników naukowych. Nasze działania obejmują wsparcie w zakresie:

  • audytu i budowania strategii obecności jednostki naukowej w Internecie,
  • tworzenia i zarządzania indywidualnymi stronami internetowymi pracowników nauki,
  • dbania o obecność publikacji w naukowych bazach danych i repozytoriach,
  • upowszechniania wyników badań w naukowych portalach społecznościowych,
  • przygotowania i dostarczania spersonalizowanej informacji naukowej,
  • ułatwiania nawiązywania międzynarodowych kontaktów naukowych,
  • wsparcia w publikowaniu książek i artykułów w wydawnictwach i periodykach zagranicznych,
  • wsparcia informatycznego w zakresie organizacji i upowszechniania informacji o konferencjach, seminariach i warsztatach.

Podjęcie współpracy w opisywanej formie pozwala na zmniejszenie jednostkowego kosztu naszych usług. Zwracamy jednocześnie uwagę, że koszty współpracy z nami mogą zostać wpisane jako tak zwane usługi obce w kosztorysy projektów badawczych, zgłaszanych np. w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Zainteresowanych szczegółowymi warunkami współpracy zachęcamy do kontaktu z nami.