O nas

Jesteśmy przedstawicielami środowiska akademickiego, którzy – jak wszyscy pracownicy uniwersyteccy – codziennie starają się dbać o rozwój kariery naukowej w warunkach rywalizacji i zmieniających się zasad oceny. W 2015 r. zdecydowaliśmy się powołać do życia ProScholars.pl, aby, czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas pracy akademickiej i w sektorze IT, wspierać polskich naukowców w popularyzacji ich dorobku naukowego.

Nasza misja

Celem ProScholars.pl jest wspieranie nauki i popularyzacji dorobku badaczy. Staramy się, aby zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i wyniki ich pracy, były łatwe do odszukania nie tylko w bibliotekach, ale przede wszystkim w sieci. Zdajemy sobie sprawę, że przy dużej ilości pracy dydaktycznej, naukowej i administracyjnej, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, aby codziennie poświęcać czas na promowanie swojej twórczości. Jednocześnie wiemy, jak ważna jest to część pracy przedstawicieli świata nauki, w szczególności, gdy ubiegamy się o grant czy planujemy osiągnięcie kolejnego stopnia kariery. Rozumiemy także, jak wiele czasu wymaga pozostawanie na bieżąco w swojej dziedzinie, przeszukiwanie baz danych i kwerendy biblioteczne. We wszystkich tych kwestiach oferujemy kompleksowe wsparcie.

Podstawowe usługi

Pierwszą z podstawowych usług oferowanych przez ProScholars.pl jest aktywne upowszechnianie dorobku naukowego indywidualnych uczonych za pośrednictwem Internetu. Spośród szeregu dostępnych kanałów komunikacji - takich jak osobiste strony internetowe, serwisy społecznościowe, blogi naukowe, wyszukiwarki, bazy danych czy repozytoria - wybieramy te, które w najlepszy sposób służyć będą wzrostowi rozpoznawalności Twojego dorobku. Drugą z naszych głównych usług jest dostarczanie informacji naukowej. W oparciu o wskazane przez Ciebie kryteria, będziemy wyszukiwać i przesyłać Ci regularnie newsletter, zawierający istotne wiadomości z Twojej dziedziny: nowo opublikowane artykuły, monografie, informacje o organizowanych konferencjach i warsztatach, konkursach grantowych i stypendialnych.

Nasze usługi oferujemy w formie trzech pakietów: Start, Plus i Premium.

Więcej możliwości

Proponujemy wiele dodatkowych usług, dzięki którym Twój rozwój naukowy nabierze tempa. Zrealizujemy dla Ciebie zagraniczną kwerendę biblioteczną, pomożemy przygotować do druku anglojęzyczną publikację lub stworzymy dla Ciebie system rekrutacji internetowej na konferencję, którą organizujesz.

Kim jesteśmy?

Poznaj twórców ProScholars.pl

fb-ps

Dr Filip Biały

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Autor prac naukowych z zakresu teorii politycznej, uczestnik ponad 20 konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Organizator i współorganizator szeregu konferencji, w tym cyklu Akademii Politologicznych Politeja.pl, członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii (2012). Współtwórca i redaktor naczelny pisma naukowego "Refleksje" (2010-2015). Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz grafiki, pracując w sektorze prywatnym i publicznym.

Strona internetowa: www.filipbialy.pl

 

jakub-jakubowski

Dr Jakub Jakubowski

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Uczestnik ponad 20 konferencji polskich i zagranicznych oraz autor kilkunastu artykułów naukowych w zakresie nowych mediów, komunikowania i marketingu. Od 10 lat związany z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, gdzie zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i administracyjną. Możliwość łączenia ze sobą różnych typów działalności na uczelni pozwoliła mu na dokładnie poznanie realiów funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa akademickiego i oceny pracowników naukowych.

Strona internetowa: www.kubajakubowski.pl

Już teraz zarejestruj się, by otrzymać bezpłatny audyt widoczności Twojego dorobku naukowego i zamówić jeden z pakietów usług ProScholars - Start, Plus lub Premium - lub skorzystać z jednej z naszych dodatkowych usług.