Polityka prywatności ProScholars.pl

Wprowadzenie

Mając na uwadze zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów, uznajemy bezpieczeństwo danych za jeden priorytetów prowadzonej przez nas działalności. Niniejszy dokument dotyczy danych personalnych, które są przez nas przechowywane i przetwarzane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu pod względem ochrony danych.

I. Gromadzenie informacji

 1. ProScholars.pl gromadzi dane osobowe, które użytkownicy podają dobrowolnie w procesie rejestracji na stronie www.proscholars.pl oraz podczas składania zamówienia
 2. ProScholars.pl zapewnia bezpieczeństwo organizacyjne i techniczne, aby gromadzone dane chronione były przed  przypadkowymi lub umyślnymi modyfikacjami, stratami, zniszczeniami i dostępem osób nieuprawnionych. Wprowadzone w tym celu procedury bezpieczeństwa będą na bieżąco modyfikowane w taki sposób, aby dostosować je do postępu technologicznego.
 3. ProScholars.pl korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies do monitorowania ruchu na stronie www.proscholars.pl oraz zbierania anonimowych statystyk użytkowania witryny.
 4. ProScholars.pl w zakresie utrzymania domen internetowych, strony internetowej www.proscholars.pl oraz stron internetowych klientów korzysta z usług podmiotów trzecich.

II. Prawo do informacji

 1. Na żądanie Klienta ProScholars.pl zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, czy i jakie dane osobowe Klienta są zgromadzone.
 2. Zarówno rejestrując się na stronie internetowej ProScholars.pl, wypełniając formularz zamówienia, jak i podpisując Umowę o świadczenie usług, Klient wyraża zgodę na  przetwarzanie danych dotyczących swojej osoby w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr. 133 poz. 883).
 3. ProScholars.pl zastrzega sobie prawo do automatycznego  pobierania ogólnodostępnych  informacji takich jak adres IP czy informacje z plików cookie. Dane te gromadzone są i wykorzystywane jedynie w celu zwiększenia użyteczności serwisu.

III. Używanie danych

 1. ProScholars.pl zobowiązuje się do korzystania z danych osobowych użytkownika jedynie w celu realizacji oferowanych usług, chyba że:
  1. Polityka prywatności ProScholars.pl stanowi inaczej;
  2. Klient wyrazi zgodę na udostępnienie swoich danych;
  3. Serwis ProScholars.pl wymaga interakcji z lub jest obsługiwany przez trzeci podmiot (np. operatora internetowego);
  4. Zostało złamane prawo i toczy się postępowanie;
  5. Postępowanie Klienta łamie któryś z regulaminów korzystania z serwisu lub Politykę prywatności Proscholars.pl oraz w przypadku  naruszania praw własności ProScholars.pl;
  6. serwis ProScholars.pl zostanie wykupiony z zastrzeżeniem, że strona kupująca będzie korzystała z danych przestrzegając zasad Polityki prywatności ProScholars.pl.

IV. Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe wprowadzone do formularza rejestracyjnego oraz formularzy znajdujących się w ramach konta użytkownika przesyłane są za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL.

V. Modyfikacja i  usunięcie własnych danych

 1. ProScholars zapewnia możliwość zmiany swoich danych podczas składania zamówienia, jak i w trakcie trwania usługi, a także ich usunięcia w przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia umowy. Dane mogą zostać zmienione za pomocą formularza, znajdującego się na koncie użytkownika w ramach witryny www.proscholars.pl lub poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną na adres proscholars@proscholars.pl.

VI. Zmiany w Polityce prywatności ProScholars.pl

 1. ProScholars jest uprawnione do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności ProScholars.pl dowolnym czasie. W takowym przypadku ProScholars każdorazowo poinformuje Klienta o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu na stronie internetowej www.proscholars.pl.

W przypadku wątpliwości związanych z Polityką prywatności ProScholars.pl, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: proscholars@proscholars.pl.