Promocja dorobku naukowego

ps-promocja-dorobku-intro

Upowszechnianie własnych osiągnięć naukowych staje się dziś integralną częścią tego, co każdy naukowiec po prostu musi robić. Skąd jednak znaleźć na to czas? Przychodzimy z pomocą.

Uruchomimy dla Ciebie osobistą stronę internetową, na której znajdzie się informacja o Twoich osiągnięciach naukowych i dydaktycznych. Będziemy aktualizować Twoje profile w naukowych portalach społecznościowych, takich jak Academia.edu oraz ResearchGate. Zadbamy o widoczność Twojego nazwiska w wyszukiwarkach internetowych, w Google Scholar oraz bazach wykorzystywanych przez Publish or Perish.

Rejestrując się na naszej stronie, możesz zamówić bezpłatny audyt widoczności Twojego dorobku naukowego w sieci. Na tej podstawie dokonasz wyboru jednego z oferowanych przez nas pakietów usług: Start, Plus lub Premium. Możesz także skorzystać z jednej z naszych usług dodatkowych: zagranicznej kwerendy bibliotecznej czy opracowania publikacji Open Access.

 


Już teraz zarejestruj się, by otrzymać bezpłatny audyt widoczności Twojego dorobku naukowego i zamówić jeden z pakietów usług ProScholars – Start, Plus lub Premium – lub skorzystać z jednej z naszych dodatkowych usług.