Usługi dodatkowe

ps-uslugi-dodatkowe-intro

ProScholars.pl służy pomocą nie tylko w upowszechnianiu wyników badań naukowych indywidualnych uczonych, lecz także oferuje szereg dodatkowych usług.

  • Kwerendy biblioteczne za granicą. Skorzystaj z możliwości zlecenia nam zagranicznej kwerendy bibliotecznej, dotyczącej określonej przez Ciebie tematyki. Zdając sobie sprawę, jak kosztowny jest wyjazd studyjny poza Polskę i znając trudności z finansowaniem tego typu przedsięwzięć przez instytucje akademickie, oferujemy możliwość wykonania przeglądu zasobów bibliotecznych i przesłania jego efektów w dogodnej formie. Jest to doskonałe rozwiązanie przy realizacji grantów badawczych. Zamiast umieszczać w harmonogramie kosztujący dziesiątki tysięcy złotych wyjazd zagraniczny (recenzenci bardzo często kwestionują zasadność takiego wydatku), kwerendę zrealizujesz w formie proponowanej przez nas usługi. Obecnie oferujemy kwerendę w bibliotekach brytyjskich, jednak na życzenie klienta możemy wykonać ją także w innych państwach.
  • Opracowanie wydawnicze monografii. Dlaczego estetyka publikacji naukowej ma odbiegać od wydawnictwa komercyjnego? Skorzystaj z naszych kompleksowych usług związanych z procesem wydawniczym: korektą, składem tekstu, opracowaniem graficznym i przygotowaniem książki do druku. Dbamy o oryginalność projektów i dokładność ich wykonania.
  • Publikacje elektroniczne i Open Access. Zastanawiasz się nad rozpoczęciem wydawania periodyku naukowego w wersji elektronicznej? A może chcesz opublikować swoją pracę w Internecie w ramach tzw. otwartego dostępu (Open Access)? Służymy wiedzą i doświadczeniem.
  • Wsparcie publikacji za granicą. Pomagamy w przygotowaniu do druku prac anglojęzycznych i kierowaniu ich do publikacji w zagranicznych wydawnictwach i czasopismach naukowych. Doradzimy, który z periodyków najlepiej odpowiada tematyce proponowanej publikacji i zadbamy o jej opracowanie zgodnie z obowiązującymi w danym czasopiśmie zasadami redakcyjnymi.
  • Współpraca z jednostkami naukowymi. Współpracujemy nie tylko z indywidualnymi naukowcami, lecz także z instytucjami naukowymi. Pomagamy w ocenie, przygotowaniu i wdrażaniu strategii obecności
    w Internecie jednostek badawczych i dydaktycznych, w upowszechnianiu informacji o organizowanych przez nie wydarzeniach oraz osiągnięciach ich pracowników naukowych.
  • Współpraca przy realizacji projektów badawczych. Jeżeli w ramach realizowanego grantu przewidujesz kwerendę biblioteczną, publikację lub organiację konferencji - będziemy mogli Ci pomóc.

Praca akademicka wymaga nierzadko podejmowania działań nieszablonowych i nieschematycznych. Dlatego otwarci jesteśmy na propozycje współpracy na wielu innych obszarach na styku nauki i Internetu. Organizujesz konferencję i potrzebujesz wsparcia w upowszechnieniu tej informacji? A może chcesz przeprowadzić internetową rekrutację uczestników międzynarodowych warsztatów? Także i w tym będziemy mogli Ci pomóc.

Chcesz podjąć z nami współpracę? Skorzystaj z poniższego formularza lub zadzwoń do nas. Na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji będziemy mogli przygotować odpowiednią ofertę i oszacować koszt usługi.

 [gravityform id="3" title="false" description="false"]


 

Już teraz zarejestruj się, by otrzymać bezpłatny audyt widoczności Twojego dorobku naukowego i zamówić jeden z pakietów usług ProScholars - Start, Plus lub Premium - lub skorzystać z jednej z naszych dodatkowych usług.